Θησειο F.C. Starting Lineup

Starting Lineup of Θησειο F.C. while playing in PES 2011.


Download Football Formation

Θησειο F.C. Starting Lineup was created on 21st February 2020.

Formation: 3-4-3 / 5-2-3

Players: Αιξωνέων, Ερυσίχθονος, Ταντάλου, Στησικλέους, Αιολέων, Ακάμαντος, Επταχάλκου, Αμφικτύονος, Περσέως, Ακταίου, Βασίλης