לבן2.7


Download Football Formation

לבן2.7 was created on 1st July 2022.

Formation: 4-4-2

Players: בן סעדון, ערן, ליאור הלל, דדוש, אורן, שי לוי, ירין, יריבאפי, רע, צורף, לוי